page_banner

MYO

  • Միոգլոբինի արագ փորձարկման սարք

    Միոգլոբինի արագ փորձարկման սարք

    Միոգլոբինի արագ փորձարկման սարքը (ամբողջական արյուն/շիճուկ/պլազմա) արագ քրոմատոգրաֆիկ իմունովերլուծություն է՝ ամբողջ արյան մեջ, շիճուկում կամ պլազմայում մարդու միոգլոբինի որակական հայտնաբերման համար՝ որպես սրտամկանի ինֆարկտի (MI) ախտորոշման օժանդակ միջոց: