page_banner

TB

  • Տուբերկուլյոզի հակամարմինների արագ փորձարկման սարք

    Տուբերկուլյոզի հակամարմինների արագ փորձարկման սարք

    Տուբերկուլյոզի հակամարմինների արագ փորձարկման սարքը սենդվիչ կողային հոսքի քրոմատոգրաֆիկ իմունովերլուծություն է՝ մարդու շիճուկում կամ պլազմայում հակամարմինների (IgG և IgM) հակամիկոբակտերիումային տուբերկուլյոզի (M.TB) որակական հայտնաբերման համար:Այն նախատեսված է որպես սկրինինգ թեստ և որպես օգնություն M.TB-ով վարակի ախտորոշման համար:Ցանկացած ռեակտիվ նմուշ տուբերկուլյոզի հակամարմինների արագ փորձարկման սարքով պետք է հաստատվի այլընտրանքային փորձարկման մեթոդ(ներով) և կլինիկական բացահայտումներով:

  • Տուբերկուլյոզի IgG/IgM արագ փորձարկման սարք

    Տուբերկուլյոզի IgG/IgM արագ փորձարկման սարք

    Տուբերկուլյոզի IgG/IgM արագ փորձարկման սարքը (ամբողջական արյուն/շիճուկ/պլազմա) սենդվիչ կողային հոսքի քրոմատոգրաֆիկ իմունովերլուծություն է՝ մարդու շիճուկում կամ պլազմայում հակամիկոբակտերիումային տուբերկուլյոզի (M.TB) հակամարմինների (IgG և IgM) որակական հայտնաբերման համար:Այն նախատեսված է որպես սկրինինգ թեստ և որպես օգնություն M.TB-ով վարակի ախտորոշման համար:Ցանկացած ռեակտիվ նմուշ TB IgG/IgM Արագ թեստավորման սարքի հետ պետք է հաստատվի այլընտրանքային փորձարկման մեթոդ(ներով) և կլինիկական արդյունքներով: